O kreatívnom štúdiu 2nd sight Grafický dizajn, webdizajn, reklamné kampane... Výber z našich klientov Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku!

Úvod

Klienti

Nekomerčné projekty

V našom portfóliu sa objavujú aj práce pre organizácie neziskového charakteru.

 
   
Medzi spokojných zákazníkov patrí napríklad Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých, pre ktorý sme vybudovali kompletnú vizuálnu identitu, od variantov značky, cez rôzne tlačoviny až po dynamickú webovú stránku s vlastným redakčným systémom. Obzvlášť náročné bolo vytvoriť logo, ktoré by prvoplánovo neupozorňovalo na zdravotné postihnutie športovcov, ale symbolizovalo ich ochotu a úsilie dosiahnuť úspechy v športe a prekonať tak samých seba.
Podľa vyjadrenia športovcov aj trénerov sa nám to podarilo.
  SAZZP
   
Detský folklórny súbor Kremienok si tiež vyžadoval netradičný prístup. Logo, tlačoviny a webová stránka by sa mali páčiť nielen mladým členom súboru, ale aj dospelým obdivovateľom.   Kremienok
   
Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) sa chcela vzdať tradičného a zastaralého vizuálneho štýlu, ktorý si ešte aj dnes so sebou nesú mnohé cirkevné organizácie. Pri tvorbe webových stránok a rôznych tlačovín sme navrhli modernejšie stvárnenie.
Pozitívne reakcie prichádzajú od mladších aj starších prijímateľov posolstva.
  Rehoľa bratov kazateľov – Dominikáni
   
Rada mládeže Slovenska zastrešuje detské a mládežnícke organizácie. S obmedzeným rozpočtom sme navrhli a pripravili množstvo brožúr, letákov, plagátov a iných tlačovín.   RMS - Sociologický prieskum
   
Projekt Koxo bol internetový server s ponukou kvalitného obsahu pre deti a mládež. Medzi prvými na Slovensku sme ponúkli dizajn a ovládanie s využitím technológie Flash.   Koxo
   
Podporujeme aj mladých umelcov. Nadaný slovenský fotograf, pôsobiaci vo Veľkej Británii, Maroš Volovár prezentuje na našom serveri vizuálny projekt Enviroman.   Maroš Volovár – Enviroman