O kreatvnom tdiu 2nd sight Grafick dizajn, webdizajn, reklamn kampane... Vber z naich klientov Vyiadajte si bezplatn cenov ponuku!

Úvod

Tvorivosť a skúsenosti

Tvorivosť a skúsenosti

2nd sight [seknd sajt] je v doslovnom preklade „druhý/iný pohľad“. Nesnažíme sa teda o prvoplánový prístup, ale dôkladne analyzujeme potreby klienta. Nie sme za „overené“ postupy, ktoré potláčajú kreativitu. Pozeráme na reklamu aj z iných uhlov.

Pri práci používame dôkladné vedomosti o moderných technológiách a staviame na bohatých skúsenostiach z práce v najvýznamnejších slovenských reklamných agentúrach (Mark/BBDO, Wiktor/Leo Burnett…). Profesionálne zázemie využívajú nielen naši veľkí klienti, ale aj klienti s menším rozpočtom, ktorí tak získavajú obrovskú konkurenčnú výhodu na presýtenom reklamnom trhu. O kvalite našej práce svedčí aj externá spolupráca s reklamnými (alebo ako sa teraz s obľubou hovorí komunikačnými) agentúrami (napr. Istropolitana D’Arcy, DLM Slovakia). 

Grafické štúdio 2nd sight pôsobí na reklamnom trhu už od roku 1999. Za tie roky sme získali množstvo klientov, s ktorými máme skôr priateľský, ako obchodný vzťah.

2nd sight“ je v angličtine synonymom pre intuíciu alebo šiesty zmysel. Intuícia, ktorú je možné získať len dlhoročnou praxou, nás vedie aj pri našich kreatívnych návrhoch. Posúďte sami na stránkach SlužbyKlienti