O kreatvnom tdiu 2nd sight Grafick dizajn, webdizajn, reklamn kampane... Vber z naich klientov Vyiadajte si bezplatn cenov ponuku!

Úvod
Grafický dizajn
Reklamné kampane
Webdizajn a tvorba www stránok
Internetová reklama
Fotenie umeleckých diel

Firemná identita (jednotný vizuálny štýl)

Investície do jednotnej vizuálnej identity sa Vám vrátia v podobe dobrej spontánnej znalosti značky spoločnosti alebo produktu a ľahkej zapamätateľnosti. Vhodne navrhnutá Corporate Identity (CI) podporuje odlíšenie sa od konkurencie, vytvorenie dobrej mienky a sympatií ešte pred prvým kontaktom s produktom, službou či spoločnosťou. Tak, ako je samozrejmé pre obchodníka dobré oblečenie a profesionálne vystupovanie, mala by byť samozrejmá aj kvalitná firemná identita.

Základom je vhodný názov a jeho grafická podoba (značka, logotyp). Aby bola firemná identita naozaj jednotná, nedodávame iba jednotlivé aplikácie (na písomnostiach, v reklame, na internete, na darčekových predmetoch…), ale vytvárame aj súbor pravidiel a odporúčaní, ako sa má značka používať, tzv. grafický manuál značky. Pomocou neho sa ľahko vytvoria rôzne ďalšie aplikácie a nie sú problémy napríklad ani pri externom spracovaní tlačovín.

Ukážky riešení firemnej a produktovej identity

GoDSL
Slovanet – produktový rad GoDSL – názov, logo produktov, dizajnový manuál, letáky, ...
   
Rozbaľ.to! – CI
Slovanet - predplatná internetová karta Rozbaľ.to! – názov, logo produktu, karta, CD, inzerát, ...
   
AJA - dizajnový manuál Marsoft Computer
     
AJA – hutnícky priemysel – logo, základy firemnej identity (dizajnový manuál) Marsoft Computer – výpočtová technika – logo, hlavičkové papiere, vizitky
   
Micronet   Mládež.sk
Micronet – internetový poskytovateľ – logo, vizitky a hlavičkové papiere   Mládež.sk – dizajn slovenskej a anglickej verzie internetového servera Rady mládeže Slovenska